Oyunlaştırma

Oyun dışı alanlarda katılımcıların bir konuya ilgisini çekmek ve problem çözmeye teşvik etmek için başarımlar, kurallar, bileşenler gibi oyun tasarımı elementlerinin kullanılmasıdır.